Politica de Confidențialitate

Informații generale

React IT Soft S.R.L., cu sediul în CONSTANȚA.  STR. CIȘMELEI Nr.19 Bl.3 Sc.E Et.1 Ap.86 în calitate de operator de date își exprimă interesul principal de a păstra confidențialitatea datelor dumneavoastră care au caracter personal.

Prin intermediul acestui DOCUMENT urmărim să vă oferim informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră care au caracter personal, colectate în eventualitatea utilizării WEBSITE-ului www.react-it.ro .

Ce tipuri de date colectam?

Dacă sunteți VIZITATOR al WEBSITE-ului,  React IT Soft S.R.L va prelucra datele dumneavoastră care au caracter personal pe care le furnizați în mod direct în urma utilizării WEBSITE-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact (nume, email), în măsura în care ne contactați în acest fel.

Cum folosim aceste date?

Vom prelucra aceste date exclusiv în contextul comunicării unui răspuns sau a unei informații cerute prin intermediul metodelor de comunicare prezente pe WEBSITE.

Cât timp vă prelucrăm datele?

React IT Soft S.R.L va continua prelucrarea datelor dumneavoastră care au caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate anterior, sau până la primirea unei cereri de încetare a prelucrării sau ștergere a acestor date.

Dacă sunteți client al firmei noastre , vom prelucra datele dumneavoastră pe toată perioada contractuală  și ulterior  dacă legislația o cere (de exemplu: în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita acest drept contactându-ne prin orice modalitate de contact disponibilă pe WEBSITE sau în acest DOCUMENT.

Cui dezvăluim datele care au caracter personal?

React IT Soft S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină React IT Soft S.R.L  în desfășurarea activității prin intermediul WEBSITE-ului (furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri :

-pentru găzduirea și administrarea  WEBSITE-ului;

-pentru  personalizarea, menținerea și îmbunătățirea WEBSITE-ului.

-pentru analizarea datelor, monitorizarea utilizării și activității.

-pentru menținerea securității WEBSITE-ului.

-atunci când o autoritate centrală sau locală solicită acest lucru în baza legii.

Cum asigurăm securitatea datelor?

-Luăm măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

-Stocăm toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

Transferul datelor care au caracter personal

Nu vindem, comercializăm sau închiriem informații personale de identificare ale utilizatorilor către alte persoane sau entități.

Care sunt drepturile de care beneficiați?

Firma React IT Soft S.R.L în calitate de operator de date dorește să fie sigură că sunteți pe deplin conștienți de toate drepturile referitoare la confidențialitatea datelor dumneavoastră. Fiecare persoană care vizitează/folosește WEBSITE-ul are următoarele drepturi  :

dreptul la informare, referitor la activitățile de prelucrare a datelor efectuate de către  React IT Soft S.R.L cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul principal pentru care se face prelucrarea, etc.

dreptul la accesul datelor, aveți dreptul de a cere React IT Soft S.R.L copii ale datelor dumneavoastră.

dreptul la rectificare, aveți dreptul de a cere  React IT Soft S.R.L să corecteze datele care au caracter și considerați că sunt inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

dreptul la ștergerea datelor, aveți dreptul de a cere React IT Soft S.R.L să șteargă toate datele, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

*aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

* este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru a continua prelucrarea;

*se consideră și se demonstrează faptul că datele care au caracter personal au fost prelucrate ilegal;

* datele care au caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

În urma solicitării de ștergere a datelor, este posibil ca  React IT Soft S.R.L să anonimizeze aceste date (această acțiune lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue prelucrarea lor pentru scopuri exclusiv statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării,aveți dreptul de a cere  React IT Soft S.R.L să înceteze procesarea datelor în măsura în care :

*contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

*considerați această prelucrare ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, dar solicitați în schimb restricționarea utilizării lor;

-React IT Soft S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a cere  React IT Soft S.R.L să vă transfere dumneavoastră sau altei organizații toate datele care au caracter personal într-o modalitate structurată, într-un format ușor de interpretat, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați absolut necesar necesar acest lucru.

Modificări ale acestui document

React IT Soft S.R.L are discreția de a actualiza acest document în orice moment. Când vom face acest lucru, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Încurajăm VIZITATORII să verifice frecvent această pagină pentru a putea fi la curent cu noile modificări  pentru a fi informați despre modalitățile de protecție a informațiilor personale pe care le colectăm. Recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să examinați periodic acest document și să luați la cunoștință modificările.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți întrebări suplimentare referitoare la conținutul acestui DOCUMENT și la politica noastră de confidențialitate sau pentru a vă exercita drepturile pe care le aveți, vă rugăm să nu ezitați sa ne contactați.

Email: [email protected]

Număr de telefon: +40 748 061 651

Acceptarea acestui document

Folosind acest WEBSITE, aprobați acceptarea acestui DOCUMENT. Dacă nu sunteți de acord cu acest DOCUMENT, vă rugăm să nu utilizați WEBSITE-ul nostru. Utilizarea continuă a WEBSITE-ului după publicarea modificărilor va fi considerată drept acceptul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Data ultimei actualizări: 07/04/2021